Més de 50 anys treballant amb composites

Donat que el nostre negoci principal és la fabricació d’embarcacions de fibra de vidre, tenim una llarga EXPERIÈNCIA, i RECURSOS TÈCNICS i físics suficients pel disseny i la fabricació de qualsevol projecta fet amb composites.

Disposem d’una oficina tècnica, dedicada principalment al disseny dels nostres productes a gust i necessitat del comprador, es desenvolupen tots els projectes en 3D. Calculem els projectes para OPTIMITZAR EL COST sense perdre resistència ni qualitat.

Fabriquem las peces fent servir motlles propis, nous o del client. Podem construir qualsevol motlle amb CNC. Utilitzem diferents sistemes de laminació depenen de las característiques de la peça: hand layup, projectat, infusió, RTM,… 

Per què construir a composites?

Els materials compostos permeten el disseny i la fabricació d’elements amb geometries complexes adaptades a les exigències tècniques amb possibilitat de fabricació en sèrie mitjançant motlles.


Entre les propietats tècniques destaquen la lleugeresa dels elements en comparació amb altres materials com l’acer o el formigó, aconseguint característiques estructurals equivalents, així com l’elevada resistència a la corrosió, ambients agressius, i és superior a altres materials lleugers com l’alumini.


Una característica destacable, com que és un material compost, és la possibilitat de poder dissenyar a mida les especificacions tècniques estructurals de cada part de les peces, configurant adequadament la composició amb l’objectiu de complir amb sol·licitacions estructurals complexes a diferents zones de la mateixa peça.


La durabilitat de les peces construïdes en compòsits destaca davant d’altres opcions, per la qual cosa permet optimitzar el cost del cicle de vida reduint significativament les operacions de manteniment.

Projectes